Duhové léčení - automatická kresba

Duhové léčení je terapie, kdy ze jména a data narození s pomocí automatické kresby provedu diagnostiku řešeného a navrhnu následný postup terapie. Může se jednat o vztahy, opakující se zdravotní potíže, energetické neobvyklosti jako jsou karmické zátěže (karma je následek našeho chování a jednání ze všech životů minulých i toho současného). Nebo rodová zátěž, kterou si neseme na geneticko - energetické informaci od našich předků a vědomě o ní leckdy ani nevíme. Nesprávná funkce jednoho či více energetických center neboli čaker, ovlivňuje zdraví vztahující se ke konkrétní oblasti, psychiku či životní postoj. Automatická kresba je základní nedílnou diagnostikou.

Např. zúžená = neběžící harmonicky krční čakra, může negativně ovlivnit vaši svobodu slova, správná slova versus emoce a také vaši upřímnost a pravdomluvnost. Vztahují se k ní: hlasivky, štítná žláza, krční páteř, horní část plic, průdušnice, jícen.

V případě řešení zdravotního problému terapie nenahrazuje běžnou lékařskou péči.

Duhové léčení se soustředí na propojení těla, mysli a ducha prostřednictvím čakrových duhových olejů

Historie duhového léčení sahá až do starověké Indie, kde se používaly různé barvy při meditaci a modlitbě. Také byly nalezeny nápisy v egyptských chrámech, které se zmiňují o léčivém účinku barev na lidský organismus. V moderní době byla barevná terapie vyvinuta v roce 1930 americkým lékařem a psychologem Maxem Lüscherem.

Duhové léčení využívá barev, kdy každá z nich má svůj specifický vliv na lidskou psychiku. Každá barva je spojena s určitými energetickými frekvencemi, které mohou být použity k léčení těla a mysli. Duhové léčení se může používat samostatně nebo jako doplněk k jiným léčebným metodám. Může být prováděno pomocí různých technik, jako jsou meditace, vizualizace a vystavení se různým barevným frekvencím.

Některé z nejčastěji používaných technik jsou například:

  • Vystavení se barevnému světlu: Tato technika spočívá v tom, že je pacient vystaven světelnému zdroji, který vydává různé barevné frekvence. Tento zdroj světla může být umístěn přímo na těle pacienta nebo může být umístěn v místnosti, kde se pacient nachází.
  • Barevná meditace: Tato technika se používá k uvolnění mysli a těla a zahrnuje meditaci na konkrétní barvu nebo sérii barev.
  • Vizualizace barev: Tato technika se používá k tomu, aby pacient vizualizoval určitou barvu a spojil ji s určitými emocemi nebo vlastnostmi.
  • Využití vonných a barevných olejů speciálně vyrobených pro harmonizaci čaker, pracuji s nimi.

Každá barva má své vlastní frekvence, které se využívají k ovlivnění různých aspektů našeho těla a mysli.

Zde je krátké shrnutí barev a jejich účinků:

Červená barva je spojena s kořenovou čakrou a základními potřebami, jako jsou potrava, bydlení a bezpečí. Tuto barvu lze použít k posílení sebedůvěry, pro lepší zvládání stresu a k podpoře celkové vitality.

Oranžová barva je spojena s druhou sakrální čakrou a emocemi. Tuto barvu lze použít k léčení sexuálních problémů a k podpoře kreativity a sebevyjádření.

Žlutá barva je spojena s třetí solar plexus čakrou a sebevědomím. Tuto barvu lze použít k podpoře sebevědomí, zvládání úzkosti a k eliminaci strachů.

Zelená barva je spojena s čtvrtou srdcovou čakrou a láskou. Tuto barvu lze použít k podpoře zdravého srdce, k uvolnění napětí a k navození harmonie a rovnováhy.

Modrá barva je spojena s pátou hrdelní čakrou a komunikací. Tuto barvu lze použít k podpoře jasného myšlení, k zvládání problémů s řečí a k vyjádření svých pocitů.

Fialová barva je spojena s šestou čakrou a intuicí. Tuto barvu lze použít k podpoře rozvoje duchovna, k zvládání depresí a k lepšímu vnímání světa kolem nás.

Bílá barva je spojena s poslední sedmou čakrou a duchovním poznáním.

Přestože výzkum účinnosti duhového léčení je stále omezený, mnoho lidí tvrdí, že jim tato terapie pomohla zlepšit jejich zdraví a pohodu. Pokud se rozhodnete vyzkoušet duhové léčení, je důležité najít kvalifikovaného terapeuta a nezapomínat, že by nemělo být používáno jako náhrada za tradiční medicínu.

Duhové léčení je alternativní forma terapie, která se soustředí na propojení těla, mysli a ducha. Tento druh léčení pracuje s energetickými frekvencemi a barvami, které mají pozitivní vliv na lidskou psychiku a tělo.

Přestože výzkum účinnosti duhového léčení je stále omezený, mnoho lidí tvrdí, že jim tato terapie pomohla zlepšit jejich zdraví a pohodu. Pokud se rozhodnete vyzkoušet duhové léčení, je důležité nezapomínat, že plně nenahrazuje tradiční medicínu.