Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou terapeutickou metodou, která se používá k řešení rodinných problémů a emocionálních konfliktů. Tato metoda vychází z myšlenky, že v každé rodině existují určité dynamiky a vzorce chování, které mohou být škodlivé pro jednotlivé členy rodiny a vztahy mezi nimi. Tuto terapeutickou metodu založil v roce 1990 německý psychoterapeut Bert Hellinger.

Rodinné konstelace se obvykle provádějí v rámci skupinové terapie. Účastníci sedí v kruhu a jeden z nich vybere osoby, které reprezentují jednotlivé členy jeho rodiny. Ty pak umístí v prostoru vztahů podle toho, jak vidí vzorce chování a vztahy mezi těmito lidmi. Tím se vytváří „konstelace“ rodiny.

Během procesu terapeut pomáhá účastníkům rozpoznat a pochopit nezdravé vzorce chování a emocionální konflikty, které mohou být přítomny v jejich rodině. Terapeut poté pracuje s jednotlivými účastníky, aby identifikovali způsoby, jak tyto vzorce změnit, aby vytvořili zdravější a harmoničtější vztahy v rámci rodiny.

Rodinné konstelace se mohou také provádět individuálně, kdy terapeut s klientem pracuje pouze s jeho vlastní rodinou. Přitom používá například figurky místo lidí, aby se reprezentovali členové rodiny. Terapeut průběh sezení neovlivňuje vlastním záměrem nebo představou. Cílem je především najít zatěžující vazby a uvolnit stará traumata.

Tato metoda může být užitečná pro řešení různých rodinných problémů, jako jsou konflikty mezi partnery, problémy s dětmi, rozvod, ztráta milovaného člověka. Může pomoci také poodkrýt příčiny neustále se opakujících nežádoucích situací v životě, problematické vztahy v pracovním kolektivu a s ostatními lidmi. Při této terapii je důležité mít otevřenou mysl a být ochoten pracovat na sobě a svých vztazích. Rodinné konstelace jsou velkou výzvou sebepoznání a rozvoje osobnosti.

Pokud máte pocit, že by vám rodinné konstelace mohly pomoci, můžete se na obrátit. Velmi ráda vám s touto metodou pomůžu pracovat.