Čakry neboli energetická centra těla

Čakry neboli energetická centra v páteři Slovo čakra znamená kolo nebo disk. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Čakry nestojí samostatně, naopak jsou propojeny sítí „kanálů“, takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na ostatních. Je základních sedm hlavních čaker, umístěných nad sebou ve středu trupu. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava. Čakry, které se u muže otáčejí doprava (ve směru hodinových ručiček), se u ženy točí doleva a naopak. Směr otáčení se také mění od čakry k čakře. První – základní čakra muže se otáčí doprava (ženy doleva), druhá čakra muže doleva (ženy doprava), atd. Pravotočivost a levotočivost čaker se střídají a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem, což vede k doplňování energií v každé životní oblasti a k vyvážení jin a jang. Čakry mohou být blokovány, což způsobuje, že životní energie volně neproudí, což může být nejčastěji způsobeno strachem, zklamáním, napětím, šokem a negativními vlivy na člověka z okolí nebo nemocí. Správně fungující čakra má být kruhový vír umístěný centricky k povrchu těla. Každá odchylka v tomto umístění je příznakem energetické nerovnováhy v těle, která se může projevit jako nemoc, bolest, nefungující mezilidské vztahy nebo sled negativních událostí v životě člověka. Čakra může být ucpaná stagnující energií, elipsoidicky zploštělá nebo vychýlená jakýmkoliv směrem. Každá tato dysfunkce je pak spojena s konkrétním problémem nebo nemocí v životě člověka. Ke každému energetickému centru se vztahuje vždy specifická skupina pozitivních úkolů a potencionálních problémů viz. články základní přehled čaker, ale i skupina tělesných a psychických obtíží. 

Základní přehled čaker

Doporučení pro harmonizaci čaker