Jin a Jang

Na základě čeho funguje ženský a mužský princip? Jednoznačně na energii Jin a Jang!

 

Mužský a ženský princip funguje od dávných dob na vzájemné přitažlivosti dvou osob. Ovšem na to, aby se mohli dva lidé přitahovat a na základě toho mohl vzniknout jakýsi princip, je potřeba vynaložit velké množství energie. Těmi energiemi je vždy energie mužská – JANG a energie ženská – JIN. Tyto dvě energie máme v sobě každý, ať už jsme žena nebo muž, nezáleží na našem pohlaví. Díky vyváženosti či naopak nevyváženosti těchto dvou energií vzniká později celý životní princip nejenom samotného jedince, ale i páru či většího společenství osob.

Jin a Jang jsou dvě rozlišné energie spojené v jeden funkční celek fungující jako pohonná kapalina celého organismu. Vznikaly už kdysi dávno podle staré čínské filozofie, kdy Jin představuje temnotu a Jang opět opak, tedy světlo.

Jin

Jin je energie silná, ale smutná. Působí vždy spíše zarmouceně, než radostně. Strhává a upevňuje nohama přímo k zemi při nerozvážných či nepříliš uvážených krocích. Symbol nachází ve vodě a zemi.

Jang

Jang je energie korespondující vždy s jasným dnem, je veselá, aktivní a velmi mužská. Symbolem této mužské energie je silný oheň a zákeřný vítr.

Žena

Žena a samotný ženský princip je v čínské filozofii spojen se vším starým měnícím se za nové, lepší a zajímavější. Ženský princip je založen především na přírodě a přirozenosti, kdy je dáván velký průchod emocím. Znatelnost ovlivněním emocí je znát potom nejen na vyjadřování, ale i na samotných životních krocích.

K samotnému ženskému principu se automaticky řadí i smyslnost a neupadající touha po úspěchu, lásce a velkém uznání. Jakmile toto není ženě dopřáváno, její život ztrácí ve většině případů smysl.

Muž

Mužský princip je specifikován především dominantností a nutnou potřebou mít vždy a ve všem pravdu. To sice není občas na škodu, ale je riziko, že spoustu potenciálních milenek a žen, které by mohly ovlivnit mužský život, si tímto chováním muž odradí.

Mužský princip zároveň dává schopnost lépe nakládat se samotou, než princip ženský. Dále pak dodává energii na překonávání různorodých překážek, které vstupují neustále do našich životů a tím ho narušují. Mužský princip si z překážek nedělá nikterak těžkou hlavu a dokáže je zpracovat natolik dobře, že už se nikdy nevrátí.

Vzájemné působení energií muže a ženy

Stejně tak jako nemůže existovat slunce bez oblohy, nemůže existovat muž bez ženy a žena bez muže. Vzájemné působení těchto energií vede k propojení ženy a muže nejen v intimním životě, ale i při běžných situacích, které nás běžně doprovázejí.

Díky tomu, že každá energie přináší do našeho těla jiné vlastnosti, které si jsou navzájem podobny, jsme tedy i dobře schopni komunikovat sami se sebou a zároveň se svým okolím. Mimo jiné je naše vnitřní energie vyvážená a nemůže dojít k rozporuplnému chování. Díky tomu působíme vyrovnaně, sebejistě a jsme schopni prosazovat kvalitní názory.

V partnerském vztahu přináší Jin a Jang ovoce především díky tomu, že v každém z nás jsou od narození obě energie, kdy jedna je dominantnější, než ta druhá, ale její základ v našem chování je. Díky tomu jsme schopni snáz pochopit chování druhého a přijmou ho takového, jaký je a bude. Vzájemné působení energií nás vede ke šťastnějšímu životu vyplněného vzájemnou touhou a pochopením pro toho druhého, právě díky pochopení jeho převládající energie.

Užívejte si tedy to, že jsme schopni chápat naše protějšky, stejně tak, jako jsou oni dobře schopni chápat nás samotné. Zaměřme se pouze na energii méně dominantní v našem těle a vše půjde snáz. Článek pro vás připravila astroložka Karmen.

Posted in Nezařazené.