Co je to psychosomatika a jak funguje?

Psychosomatika je obor, který se zabývá vztahem mezi psychickými a tělesnými procesy a také tím, jak tyto procesy ovlivňují zdraví a nemoci. Psychosomatika vychází z přesvědčení, že tělesné a psychické faktory jsou vzájemně propojeny, a že emocionální stavy a stres mohou mít vliv na tělesné funkce a zdraví. Nejčastějšími problémy, kterými se psychosomatika zabývá, jsou bolesti […]

Zobrazit více